中国银行全球门户网站
简体中文
   当前位置:中国银行 >> 越南 >> 信息资讯 >> 优惠与公告

关于诈骗分子假冒我行名义实施欺诈的警示声明
CẢNH BÁO VỀ CÁC HÀNH VI GIẢ DANH NHÂN VIÊN BOCHCM LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG
A WARNING STATEMENT ABOUT FRAUDSTERS COMMITTING FRAUD IN THE NAME OF OUR BANK


 

尊敬的消费者:
Kính gửi quý khách hàng,
Dear customers,

近期有诈骗分子假冒中国银行(香港)胡志明市分行(以下简称“我行”)工作人员实施诈骗行为,具体为:

Gần đây có xảy ra sự. việc có đối tượng giả mạo là nhân viên của Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là BOCHCM) để thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể là:

Recently, fraudsters impersonated staff of Bank of China (Hong Kong)-Ho Chi Minh City Branch (hereinafter referred to as " BOCHCM ") to commit fraud, including:

 1. 假冒我行工作人员通过zalo联系客户,声称消费者可通过线上申请个人信用贷款,要求消费者提供大量个人信息,并以缴纳保证金、购买保险等名义要求消费者向指定个人账号转账以骗取资金, 诈骗成功后将其拉黑;

  Các đối tượng giả mạo là nhân viên của BOCHCM, liên hệ khách hàng qua zalo, tự xưng có thể hỗ trợ khách hàng vay vốn tín chấp trực tuyến, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do họ chỉ định với danh nghĩa như là nộp tiền ký quỹ, mua bảo hiểm cho khoản vay v.v… để lừa gạt và chiếm đoạt tiền, sau khi nhận được tiền họ sẽ khóa/ chặn liên lạc của nạn nhân.

  Fraudsters impersonate BOCHCM’s staff to contact with customers through Zalo, then state that customers can apply for personal loans online. In addition, they ask customers to provide lots of personal information, and ask customers to transfer money to their designated personal accounts for the purposes of cash margin, or loan insurance etc…. After received money, they will block customers’ zalo contact;

 2. 在实施上述欺诈的过程中,诈骗分子使用假冒的银行网站要求消费者进行信息登记获取个人资料,网站盗用我行名称与商标,包括“中国银行”、“BOC”、办公地址等。

  Trong quá trình thực hiện các hành vi lừa đảo trên, đối tượng giả mạo sử dụng trang web ngân hàng giả yêu cầu khách hàng đăng ký thông tin để chiếm đoạt thông tin cá nhân của khách hàng. Trang web ngân hàng giả sử dụng trái phép các thông tin về tên gọi và Logo của ngân hàng chúng tôi, bao gồm “ Bank of China”, “BOC”, địa chỉ trụ sở v.v.

  In the process of implementing the frauds, fraudsters use fake bank website to ask customers to register information in order to collect the customer personal information. The fake website embezzled BOCHCM's name and Logo, including "Bank of China", "BOC", office address, etc.

上述行为严重误导了消费者,并损害了我行声誉。为避免给您造成不必要的损失,我行特此郑重声明如下:

Các hành vi trên đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho khách hàng và làm tổn hại đến uy tín của ngân hàng chúng tôi. Để tránh những tổn thất không đáng có cho Quý khách hàng, Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng khuyến cáo và thông báo như sau:

The above actions had seriously misled our customers and damaged BOCHCM’s reputation. In order to avoid unnecessary damages to you, our bank hereby solemnly declares as follows:

 1. 我行在越南境内并未开展任何个人信用贷款业务,凡以“中国银行”名义通过电话、社交软件(微信、zalo、脸书等)或短信要求办理个人信用贷款的行为均属欺诈,请切勿轻信。

  BOCHCM hiện chưa triển khai bất kỳ dịch vụ cho vay tín chấp cá nhân nào tại Việt Nam. Mọi hành vi hỗ trợ vay vốn ngân hàng tín chấp cá nhân thông qua tin nhắn điện thoại, các mạng xã hội (như Wechat, Zalo, Facebook v.v) trên danh nghĩa “Bank of China” đều là lừa đảo, xin hãy đừng cả tin.

  At the present, BOCHCM haven’t conduct any unsecured personal loan transactions in Vietnam. Any consultancies which related to unsecured personal loan transactions via telephone, social software (WeChat, zalo, Facebook, etc.) or SMS in the name of "Bank of China" are fraud. Please do not trust them.

 2. 我行在越南境内从未与第三方合作机构开展任何个人信用贷款的业务合作或业务授权。

  BOCHCM chưa từng triển khai bất kỳ hợp tác kinh doanh hoặc ủy quyền kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ cho vay tín dụng cá nhân với đối tác bên thứ ba nào tại Việt Nam.

  BOCHCM haven’t ever conducted any business cooperation or authorization which related to unsecured personal loan transactions with any third party in Vietnam.

 3. 我行不会通过线上各种形式让消费者填写证件号、银行卡号与密码或短信验证码等,请消费者妥善保管个人信息,切勿将这些重要信息透露给第三方。

  BOCHCM không có yêu cầu khách hàng thông qua các hình thức trực tuyến tiến hành khai báo các thông tin cá nhân như số CMND, số thẻ ngân hàng và mật khẩu hoặc OTP tin nhắn v.v. Kính mong Quý khách hàng bảo quản thông tin cá nhân của mình một cách cẩn thận, tuyệt đối không tiết lộ các thông tin cá nhân quan trọng này cho bên thứ ba.

  BOCHCM do not request customers to fill in any ID number, bank card number and password, or SMS verification codes through any online forms. Customers are requested to keep their personal information properly and do not disclose such important information to any third party.

在此,我行温馨提醒您提高警惕,避免遭受不必要的损失。遇有类似可疑信息,请向我行进行核实。您可以登录我行官方网站https://www.bankofchina.com.vn/或通过邮箱:service.vn@bankofchina.com和热线电话:02838219949(工作日8:30-17:00)了解我行产品和服务信息。如您已经历欺诈事件或因此遭受损失,请务必留存相关证据,并及时报警。我行亦将保留对此欺诈行为采取进一步法律措施的权利。

Tại đây, BOCHCM xin khuyến cáo Quý khách hàng hãy nâng cao cảnh giác để tránh mọi tổn thất không đáng có. Khi gặp bất kỳ thông tin nghi ngờ/ trường hợp như trên, xin hãy trực tiếp liên hệ ngân hàng chúng tôi để được kiểm tra. Để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ của ngân hàng chúng tôi, Quý khách hàng có thể truy cập trang web chính thức của BOCHCM theo địa chỉ:https://www.bankofchina.com.vn/, hoặc viết thư gửi đến E-mail : service.vn@bankofchina.com, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng: 02838219949 (các ngày làm việc từ 8:30-17:00 giờ). Nếu Quý khách hàng gặp phải trường hợp bị lừa đảo và xảy ra tổn thất, Quý khách hàng hãy lưu lại tất cả các chứng cứ và báo cơ quan công an ngay lập tức. BOCHCM cũng sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý đối với các hành vi lừa đảo này.

BOCHCM would like to remind you to be vigilant and avoid unnecessary damages. In case of similar suspicious information, please check with our bank. For more banking products or service information, you can log on to our official website https://www.bankofchina.com.vn/ or by email: service.vn@bankofchina.com and hotline: 02838219949 (From 08:30 till 17:00 on working days). If you have experienced fraud or suffered losses, please keep relevant evidences and report to the police in time. Our bank reserves the right to take further legal measures against these frauds.

中国银行(香港)胡志明市分行
Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited-CN TP. Hồ Chí Minh
Bank of China (Hong Kong)-Ho Chi Minh City Branch

二零二一年十二月
Tháng 12 năm 2021
December 2021

  [ 关闭窗口 ]

 

为您推荐

· 2014年越南公众假期表

信息资讯

     优惠与公告
     市场报价
     资费信息 
  ·版权声明  ·使用条款  ·联系我们  ·免责声明  ·隐私政策声明  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.