CHO VAY HỢP VỐN

Giới thiệu sản phẩm

Cho vay hợp vốn là phương thức mà hai hoặc nhiều bên cho vay, sử dụng cùng một hợp đồng cho vay để cùng cấp vốn cho một hoặc nhiều công ty theo các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận. Chủ yếu dành cho khách hàng tập đoàn lớn và các dự án công trình lớn. Với hình thức cho vay hợp vốn, bên vay có thể được cấp vốn dài hạn, quy mô lớn, theo các điều kiện cho vay thống nhất. Thông qua việc hình thành các khoản cho vay hợp vốn, công ty có thể nâng cao danh tiếng công ty trên thị trường.

Đặc điểm của sản phẩm

  1. Số tiền vay lớn, thời hạn cho vay dài, đáp ứng được nhu cầu vốn lớn và dài hạn cho bên vay;
  2. Thời gian sắp xếp khoản vay nhanh chóng. Sau khi bên vay và Ngân hàng dàn xếp đã đồng ý các điều kiện cho vay, Ngân hàng dàn xếp sẽ phụ trách sắp xếp khoản vay hợp vốn. Trong giai đoạn thực hiện khoản vay, bên vay không cần phải làm việc với các thành viên hợp vốn, các công việc liên quan như vay vốn, trả gốc và lãi sẽ do Ngân hàng đại lý thực hiện.
  3. Có nhiều hình thức cho vay hợp vốn. Trong cùng một khoản vay hợp vốn, có thể cung cấp nhiều hình thức cho vay khác nhau tùy theo nhu cầu của bên vay, như vay định kỳ, vay hạn mức, phát hành thư tín dụng, v.v…
  4. Có lợi đối với bên cho bên vay trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường. Các Ngân hàng tham gia cùng công nhận hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của bên vay, bên vay có thể tận dụng cơ hội này để khẳng định danh tiếng của mình.

Tiền tệ

Các khoản cho vay hợp vốn chủ yếu căn cứ theo một loại tiền, tuy nhiên trong khoản vay hợp vốn có thể sử dụng loại tiền tệ khác nhau tùy theo nhu cầu của bên vay.

Lãi suất

Giá của khoản vay hợp vốn bao gồm hai phần: lãi tiền vay và chi phí.

Lãi suất cho vay được căn cứ theo các trường hợp khác nhau của khách hàng vay và tuân theo quy định của Hợp đồng vay hợp vốn.

Chi phí liên quan

Các loại phí khác nhau chủ yếu bao gồm phí dàn xếp, phí bảo lãnh / bảo lãnh phát hành, phí đại 

lý, phí cam kết,...

Đối tượng khách hàng

  1. Bên vay có nhu cầu vay dài hạn, số tiền lớn;
  2. Bên đi vay có uy tín cao, khả năng kinh doanh, năng lực tài chính và yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao được hầu hết các ngân hàng công nhận.