Dịch vụ nhập khẩu

Phát hành thư tín dụng

Chọn lựa phương pháp thanh toán nào mang tính bảo vệ nhiều hơn đối với người mua khi đặt hàng với nhà cung cấp?

Thư tín dụng (L/C) là một công cụ thanh toán bảo vệ lợi ích của người mua và người bán. Chúng tôi sẽ phát hành L/C theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, cam kết thanh toán ngay (đối với L/C trả ngay) hoặc vào một thời hạn nhất định (L/C trả chậm) cho người thụ hưởng L/C (tức là nhà cung cấp / người bán / nhà xuất khẩu) khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C.

Thư tín dụng (L/C) giáp lưng

Là trung gian trong một giao dịch thương mại, làm thế nào có thể tránh được việc người mua và nhà cung cấp biết được thông tin của nhau?

Khách hàng có thể phát hành (L/C) giáp lưng để tránh việc người mua và nhà cung cấp tiết lộ danh tính cho nhau. Khách hàng chỉ cần xuất trình (L/C) gốc (gọi là "(L/C mẹ") cho chúng tôi và chúng tôi có thể mở một (L/C) khác (gọi là "(L/C con") cho nhà cung cấp theo các điều khoản liên quan. Trong giao dịch này, khách hàng yêu cầu phát hành L/C con bắt buộc phải có hạn mức tín dụng với ngân hàng chúng tôi.

Chuyển nhượng thư tín dụng

Là một trung gian trong giao dịch thương mại, làm thế nào tôi có thể phát hành L/C để đặt hàng với nhà cung cấp khi khách hàng không có hạn mức tín dụng ngân hàng?

Chỉ cần khách hàng cung cấp cho chúng tôi L/C có điều kiện "L/C Transferable: L/C được phép chuyển nhượng", chúng tôi có thể chuyển tất cả hoặc một phần quyền và lợi ích của L/C cho nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng trong trường hợp này, thông tin của người mua và nhà cung cấp phải được tiết lộ.

Nhờ thu nhập khẩu

Phương thức thanh toán thương mại nào dễ dàng và thuận tiện hơn so với phát hành thư tín dụng?

Dịch vụ nhờ thu nhập khẩu đơn giản hơn thư tín dụng. Nhà cung cấp của khách hàng chỉ cần gửi bộ chứng từ đến ngân hàng của chúng tôi thông qua ngân hàng của họ, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và thanh toán ngay (đối với D/P) hoặc vào ngày đáo hạn (đối với D/A), bộ chứng từ cũng sẽ được gửi cho khách hàng sau khi đáp ứng các điều kiện thanh toán của nhà cung cấp.

Phương pháp nhờ thu nhập khẩu bao gồm:

-Nhờ thu trả ngay (D/P): Khách hàng sẽ nhận được bộ chứng từ sau khi thanh toán bộ chứng từ.

-Nhờ thu trả chậm (D/A): Khách hàng sẽ nhận bộ chứng từ sau khi chấp nhận thanh toán vào ngày đáo hạn.

Bảo lãnh nhận hàng

Khách hàng có thể lấy bộ chứng từ và nhận hàng hóa theo thư tín dụng trước khi thanh toán không?

Để giúp khách hàng có thể nhận hàng nhanh chóng khi hàng hoá đã về đến cảng nhập khẩu nhưng bản gốc của bộ chứng từ chưa về , khách hàng có thể sử dụng phương pháp bảo lãnh nhận hàng dựa vào các cam kết với chúng tôi theo thư tín dụng, sau đó thực hiện thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tài trợ nhập khẩu

Khách hàng có nhu cầu được ngân hàng chúng tôi tài trợ vốn sau khi hàng hoá đã về?

Ngân hàng chúng tôi sẵn sàng tài trợ nguồn vốn lưu động cho hàng hoá nhập khẩu, hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng kịp thời cho nguồn vốn tạm thời thiếu hụt với lãi suất cạnh tranh và thủ tục đơn giản nhất.