Bảo lãnh

Thông báo bảo lãnh (L/G)

Các ngân hàng phát hành của chúng tôi bao gồm Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp cho đối tác của khách hàng dịch vụ phát hành L/G nhanh chóng và đáng tin cậy. Khách hàng chỉ cần yêu cầu đối tác sử dụng ngân hàng chúng tôi làm ngân hàng thông báo L/G, người thụ hưởng L/G là quý khách hàng để được hưởng các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng của chúng tôi.

Phát hành các loại bảo lãnh

Để bảo vệ cho đối tác của khách hàng, chúng tôi có thể phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng. Nếu hợp đồng hoặc thỏa thuận liên quan không được thực hiện, đối tác của khách hàng có thể yêu cầu bồi thường với chúng tôi dựa trên các điều khoản trong thư bảo lãnh.

Các loại bảo lãnh thông thường như:

+ Bảo lãnh dự thầu

+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

+ Bảo lãnh tạm ứng

+ Bảo lãnh thanh toán

+ Bảo lãnh bảo hành

Thư tín dụng dự phòng (SBLC)

Vai trò của thư tín dụng dự phòng về cơ bản giống như thư bảo lãnh, nhưng chủ yếu được phát hành cho người xin mở thư tín dụng nhằm : (i) đảm bảo thanh toán cho đối tác của khách hàng trong giao dịch hàng hoá, đến hạn thanh toán nếu khách hàng chưa thanh toán thì đối tác sẽ đòi tiền ngân hàng chúng tôi hoặc (ii) phát hành nhằm đảm bảo cho một ngân hàng khác cấp hạn mức tín dụng cho đối tác của khách hàng dựa trên cam kết của chúng tôi theo SBLC.