Các dịch vụ thanh toán khác

Nhận tiền thanh toán T/T xuất khẩu

Khách hàng là nhà xuất khẩu, thoả thuận với đối tác thanh toán theo phương thức T/T, trước hoặc sau khi giao hàng, khách hàng sẽ gửi bộ chứng từ xuất khẩu cho đối tác và sẽ chỉ định ngân hàng chúng tôi là ngân hàng nhận tiền cho nguồn thu xuất khẩu đó, đảm bảo an toàn và chi phí tiết kiệm nhất.

Thanh toán T/T nhập khẩu

Khách hàng là nhà nhập khẩu, thoả thuận với đối tác thanh toán theo phương thức T/T, trước hoặc sau khi giao hàng, khách hàng sẽ phải thanh toán tiền cho đối tác, ngân hàng chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán này với các loại tiền tệ mạnh: USD, EUR, JPY,… với chi phí tiết kiệm và dịch vụ tốt nhất.