THÔNG BÁO NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG SAO KÊ NGÂN HÀNG

Kính thưa Quý khách,

Ngân hàng Bank Of China ( Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gửi thông báo đến Quý khách, Bảng Sao Kê của Quý Khách sẽ được gửi thông qua thư điện tử dưới dạng tập tin PDF và đã được mã hóa vì lý do bảo mật.

Để mở Bảng Sao Kê, Quý khách vui lòng nhập mật khẩu mặc định với 6 số cuối của Mã số khách hàng của Quý khách (CIF) theo định dạng sau đây:

Ví dụ mã số khách hàng của Quý Khách (CIF)là : 6024012345

Theo như ví dụ trên mật khẩu đầy đủ để mở Bảng sao kê điện tử của Quý Khách sẽ là :012345

Trong trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến Bảng Sao Kê Điện Tử, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (84 28) 38219949 bấm số máy nhánh 100 để được hỗ trợ.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cám ơn sự thông cảm của Quý khách!

Ngân hàng Bank Of China ( Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh