THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.

 

Thực hiện theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“PDPD”), Ngân hàng xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng Thông báo về Quyền riêng tư và Văn bản chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân, trong đó quy định rõ các điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng theo các quy định tại PDPD.

 

Theo đó, trong quá trình thiết lập thỏa thuận sử dụng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính giữa Ngân hàng và Quý Khách hàng, Ngân hàng có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được Quý Khách hàng đồng ý cung cấp nhằm mục đích phục vụ công việc. Ngân hàng cam kết luôn luôn tuân thủ đầy đủ và nghiêm chỉnh tất cả các quy định của pháp luật và sẽ luôn nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Qúy Khách hàng.  

 

Thông báo Quyền riêng tư và Văn bản Chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các điều khoản và điều kiện tương ứng điều chỉnh mối quan hệ giữa Quý Khách hàng và Ngân hàng ("Điều khoản và Điều kiện") và nên được đọc cùng với các Điều Khoản Và Điều Kiện đó. Bằng việc không thực hiện bất kỳ hành động nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc phản hồi, khiếu nại, phản đối, rút lại hoặc giới hạn) liên quan tới việc xử lý Dữ liệu cá nhân được kiểm soát bởi Ngân hàng, Quý Khách hàng đã biểu thị sự chấp nhận và đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo các nội dung được nêu tại Thông Báo Quyền riêng tư và Văn bản Chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân (được sửa đổi bổ sung theo từng thời kỳ (nếu có)).

 

Thông Báo Quyền riêng tư và Văn bản Chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân sẽ bao gồm các nội dung sau:

  • Loại Dữ liệu cá nhân mà Ngân hàng và/hoặc các bên xử lý dữ liệu mà Ngân hàng có giao kết hợp đồng sẽ thực hiện thu thập và xử lý;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Cách thức mà Ngân hàng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Các bên liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu;
  • Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân;
  • Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu;
  • Hậu quả thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;
  • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu;
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu;
  • Các vấn đề khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân;

 

Để biết thông tin chi tiết về Thông báo về Quyền riêng tư và Văn bản chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Ngân hàng, vui lòng bấm vào đây.

 

Nội dung Thông Báo Quyền riêng tư và Văn bản Chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân có thể được sửa đổi theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ và sẽ được đăng tải trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng (tại địa chỉ https://www.bankofchina.com.vn), hoặc được thông báo tới Quý Khách hàng thông qua các kênh liên lạc mà Ngân hàng thiết lập tại từng thời điểm.

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi và/hoặc cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thông Báo Quyền riêng tư và Văn bản Chấp thuận chia sẻ Dữ liệu cá nhân hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương thức sau:

E-mail: service.vn@bankofchina.com.

Số điện thoại: (84-28) 38219949

Fax: (84-28) 38219948

Liên hệ trực tiếp tại: Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tầng trệt và tầng 11, tòa nhà Times Square, số 22-36 đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trân trọng!

Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.