THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Kính gửi Quý khách hàng,

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thêm phong phú sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào ngày 20-21 tháng 5 năm 2023. Cụ thể chúng tôi sẽ tạm ngưng dịch vụ Ngân hàng điện tử cá nhân bao gồm Ngân hàng trực tuyến, Ngân hàng trên điện thoại di động và Ngân hàng qua điện thoại như sau:

Loại nghiệp vụ

Thời gian tạm ngưng(GMT+7)

Ngân hàng trực tuyến cá nhân, Ngân hàng trên điện thoại di động

Từ 23:00 ngày 20/5/2023 đến 07:00 ngày 21/5/2023

Ngân hàng qua điện thoại

Từ 01:00 đến 04:30 ngày 21/5/2023

Từ 07:30 đến 11:00 ngày 21/5/2023

Từ 13:40 đến 17:00 ngày 21/5/2023

Ngân hàng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để rút ngắn thời gian tạm ngừng dịch vụ do nâng cấp hệ thống ngân hàng, nếu thời   gian tạm ngừng kinh doanh thực tế được rút ngắn trong thời gian thông báo tạm dừng nêu trên, Ngân hàng chúng tôi sẽ xử lý giao dịch thông thường trên ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động, và các giao dịch ngân  hàng qua điện thoại do khách hàng gửi và tất cả các giao dịch có liên quan đều là giao dịch hợp lệ. .
 Xin lỗi vì sự bất tiện do nâng cấp hệ thống.  

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi đến đường dây nóng   của Ngân hàng chúng tôi theo số: 0084-28-38219949.

Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh